thumbnail - Trung tướng Tô Ân Xô trả lời về hộ chiếu mới của Việt Nam
Trường Sơn
Hà Nội

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời về hộ chiếu mới của Việt Nam

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan của 3 nước Đức, Tây Ban Nha, Séc xử lý các vấn đề kỹ thuật, để hộ chiếu Việt Nam sớm được công nhận.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác