thumbnail - Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ năm
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ năm

Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác