thumbnail - Trung ương thảo luận về phát triển kinh tế tập thể
Liên Hương
Hà Nội

Trung ương thảo luận về phát triển kinh tế tập thể

VTV.vn - Ngày 7/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác