thumbnail - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: 'Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi'!
Quốc Cường
Hà Nội

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: 'Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi'!

Không thể để những cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi để ảnh hưởng lòng tin của dân với đảng
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác