thumbnail - Trường ĐH Công nghệ hợp tác với Học viện Hàng không Moscow đào tạo ngành kỹ thuật hàng không
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Trường ĐH Công nghệ hợp tác với Học viện Hàng không Moscow đào tạo ngành kỹ thuật hàng không

Sau các hoạt động hợp tác thành công trong nghiên cứu từ năm 2019, hai bên tiếp tục ký thỏa thuận triển khai chương trình cử nhân 2+2 áp dụng cho năm học 2022-2023.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác