thumbnail - Trường học Hà Nội tuyển 20 giáo viên 'cứu nguy' 18 trường Hà Giang
Trường Sơn
Hà Nội

Trường học Hà Nội tuyển 20 giáo viên 'cứu nguy' 18 trường Hà Giang

18 trường tiểu học nhưng chỉ có một giáo viên tiếng Anh, huyện Mèo Vạc, Hà Giang, "cầu cứu" trường Marie Curie, nhờ hỗ trợ dạy ba tiết tiếng Anh một tuần. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác