thumbnail - TS. Alan Phan: 'Kiến tạo người Việt trẻ thành công dân toàn cầu từ lòng tự hào dân tộc'
Trường Sơn
Hà Nội

TS. Alan Phan: 'Kiến tạo người Việt trẻ thành công dân toàn cầu từ lòng tự hào dân tộc'

Tiến sĩ Alan Phan, một trong những tên tuổi hàng đầu trong khối giáo dục quốc tế, trở về Việt Nam với hành trang 22 năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng nhiều trường quốc tế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác