thumbnail - TS. Lê Trường Tùng: Nâng chi phí đào tạo đại học lên gấp 5 trong 10 năm tới
Tuấn Anh
Hà Nội

TS. Lê Trường Tùng: Nâng chi phí đào tạo đại học lên gấp 5 trong 10 năm tới

TS. Lê Trường Tùng cho rằng, hiện nay mức chi phí trung bình đào tạo đại học ở Việt Nam dưới 1.000 đô la Mỹ/năm/sinh viên, chỉ bằng 1/20 chi phí của Australia. Trong các năm tới, Việt Nam cần phải nâng chi phí đào tạo lên từ nhiều nguồn, chắc phải lên gấp 5 con số này trong 10 năm tới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác