thumbnail - Từ 15.8, những viên chức nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa 5 năm?
Lan đột biến
Hà Nội

Từ 15.8, những viên chức nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa 5 năm?

Viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù được kéo dài tuổi nghỉ hưu không quá 60 tháng (5 năm).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác