thumbnail - Tự chủ đại học còn dè dặt
Quốc Cường
Hà Nội

Tự chủ đại học còn dè dặt

Do chưa xây dựng được một lộ trình tự chủ đại học rõ ràng nên thiếu những định hướng cụ thể để tiếp tục triển khai tự chủ đại học sau giai đoạn thí điểm; kéo theo đó là nhiều bất cập, khó khăn
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác