thumbnail - Từ chuyến đi trên dòng kênh
Cường bếu
Hà Nội

Từ chuyến đi trên dòng kênh

TTO - Mong rằng hệ thống kênh rạch ở TP.HCM cần được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ những giá trị và tiềm năng về nhiều mặt
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác