thumbnail - T.Ư Đảng thảo luận về chính sách đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Liên Hương
Hà Nội

T.Ư Đảng thảo luận về chính sách đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 5.5, ngày làm việc thứ 2 Hội nghị T.Ư 5, T.Ư Đảng thảo luận tại hội trường về tổng kết Nghị quyết 19 về đất đai và Nghị quyết 21 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác