thumbnail - T.Ư Đảng thảo luận về chính sách tam nông
Liên Hương
Hà Nội

T.Ư Đảng thảo luận về chính sách tam nông

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 6.5 - ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII, T.Ư Đảng đã làm việc tại hội trường, thảo luận Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 21).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác