thumbnail - T.Ư Đảng thảo luận việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh
Lê Vũ Phong
Hà Nội

T.Ư Đảng thảo luận việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Trong ngày làm việc thứ 5, Hội nghị T.Ư 5 thảo luận về Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác