thumbnail - Tự doanh bán ròng hơn 550 tỷ đồng
Tuấn Anh
Hà Nội

Tự doanh bán ròng hơn 550 tỷ đồng

Tự doanh quay lại bán ròng cả khớp lệnh và thỏa thuận trong phiên hôm nay. Tổng giá trị bán ròng của tự doanh là 561,58 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác