thumbnail - Tự doanh chuyển giao cổ phiếu EIB sau động thái mua gom đầu tháng
Quốc Cường
Hà Nội

Tự doanh chuyển giao cổ phiếu EIB sau động thái mua gom đầu tháng

Khối tự doanh có phiên bán ròng nhẹ nhưng đáng chú ý là giao dịch bán thỏa thỏa thuận của EIB sau các phiên mua gom đầu tháng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác