thumbnail - Tự doanh mua mạnh nhất cổ phiếu Bank - Chứng - Thép
Lan đột biến
Hà Nội

Tự doanh mua mạnh nhất cổ phiếu Bank - Chứng - Thép

Hoạt động bán đối ứng các cổ phiếu VN30 và VN Diamond vẫn xuất hiện nhưng chiều mua lại lấn lướt giúp cho tự doanh có phiên giải ngân trở lại trên HOSE.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác