thumbnail - Tự doanh mua ròng 240 tỷ đồng trên HOSE trong 2 phiên
Lan đột biến
Hà Nội

Tự doanh mua ròng 240 tỷ đồng trên HOSE trong 2 phiên

Tự doanh tiếp tục có động thái giải ngân vào nhiều cổ phiếu trên HOSE. DXG và VPB đang có liên tiếp các phiên được tự doanh mua vào.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác