thumbnail - Tự doanh mua ròng hơn 55 tỷ đồng
Viễn Đông
Hà Nội

Tự doanh mua ròng hơn 55 tỷ đồng

Chiều mua của tự doanh tỏ ra nhỉnh hơn với sự xuất hiện của DXG, KBC. Nhờ đó, các giao dịch bán ra nhóm Bluechips không làm lệch được cán cân giao dịch.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác