thumbnail - Tự doanh tập trung bán đối ứng các cổ phiếu VN Diamond và VN30 trong tuần
Quốc Cường
Hà Nội

Tự doanh tập trung bán đối ứng các cổ phiếu VN Diamond và VN30 trong tuần

Tự doanh mua ròng trong phiên cuối tuần nhưng vẫn bán ròng cả tuần gần 28 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác