thumbnail - Tự doanh ưu ái mua vào DXG
Tuấn Anh
Hà Nội

Tự doanh ưu ái mua vào DXG

Tự doanh mua ròng 142,44 tỷ đồng khớp lệnh và 4,3 tỷ đồng thỏa thuận trên HOSE.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác