thumbnail - Tủ gỗ xuất khẩu có nguy cơ bị khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại
Minh DucTRan
Hà Nội

Tủ gỗ xuất khẩu có nguy cơ bị khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại

VTV.vn - Sản phẩm bị đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại là tủ gỗ có mã HS 9403.40.9060, 9403.60.8081, 8403.90.7080.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác