thumbnail - 'Từ khi cha sinh mẹ đẻ mới thấy trình dự án đếm cua trong lỗ thế này'
Minh DucTRan
Hà Nội

'Từ khi cha sinh mẹ đẻ mới thấy trình dự án đếm cua trong lỗ thế này'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá trong 5 nguồn vốn dự kiến sử dụng cho 3 dự án cao tốc Chính phủ trình thì có tới 4 nguồn "chưa xác định", chưa chắc chắn, kiểu "đếm cua trong lỗ".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác