thumbnail - Từ một vụ mưu sát con gà lôi tía
Thức SG
Hà Nội

Từ một vụ mưu sát con gà lôi tía

TTO - Xác con gà lôi tía nằm gục trên lá, chỉ một vài ngày sau khi con vật lộng lẫy có tên trong sách đỏ được in lên mặt báo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác