thumbnail - Từ năm 2022, người lao động được hưởng lương hưu thế nào khi đóng BHXH trên 20 năm?
Lan đột biến
Hà Nội

Từ năm 2022, người lao động được hưởng lương hưu thế nào khi đóng BHXH trên 20 năm?

Số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để hưởng lương đối với lao động nữ là 15 năm và lao động nam là 20 năm. Kể từ năm 2022, nếu đóng trên 20 năm, người lao động sẽ được hưởng lương hưu thế...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác