thumbnail - Từ năm 2022, trường học tại Hải Phòng được phép thu những khoản dịch vụ nào?
Diệu Thúy
Hà Nội

Từ năm 2022, trường học tại Hải Phòng được phép thu những khoản dịch vụ nào?

GDVN- Hải Phòng đã ban hành danh mục chi tiết 8 khoản thu và mức thu đối với dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác