thumbnail - Từ ngày mai, nhiều trường tiểu học, THCS ở Q.12, TP.HCM lùi giờ vào học
Quốc Cường
Hà Nội

Từ ngày mai, nhiều trường tiểu học, THCS ở Q.12, TP.HCM lùi giờ vào học

Thêm nhiều trường tiểu học, THCS Q.12, TP.HCM lùi giờ vào học, muộn hơn giờ cũ từ 15-30 phút. Có trường áp dụng từ ngày mai, 24.10.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác