thumbnail - Từ ngày từ bỏ "bộ môn" gội đầu ngoài tiệm, tôi tiết kiệm được 15 triệu đồng
Liên Hương
Hà Nội

Từ ngày từ bỏ "bộ môn" gội đầu ngoài tiệm, tôi tiết kiệm được 15 triệu đồng

Tiết kiệm được 1 tháng lương từ ngày chăm chỉ gội đầu tại gia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác