thumbnail - Từ tháng 11.2022: 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập sau khi thôi chức
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Từ tháng 11.2022: 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập sau khi thôi chức

Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 11.2022 như: 11 lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập sau khi thôi giữ chức vụ; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác