thumbnail - Từ tháng 8, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số công chức, viên chức
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Từ tháng 8, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số công chức, viên chức

VTV.vn - Rút một phần tiết kiệm trước thời hạn vẫn hưởng lãi cao, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số CCVC cùng nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác