thumbnail - T.Ư thống nhất rất cao thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thức SG
Hà Nội

T.Ư thống nhất rất cao thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác