thumbnail - "Từ Vinbus, cần huy động các doanh nghiệp lớn tham gia vận tải hành khách công cộng”
Duy Tân
Hà Nội

"Từ Vinbus, cần huy động các doanh nghiệp lớn tham gia vận tải hành khách công cộng”

Cần khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và bảo đảm cạnh tranh có kiểm soát, trên cơ sở bài học điển hình đầu tư buýt điện của Vinbus
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác