thumbnail - Tuấn Anh đánh rơi băng đội trưởng, Văn Toàn nhặt được đeo luôn
Lan đột biến
Hà Nội

Tuấn Anh đánh rơi băng đội trưởng, Văn Toàn nhặt được đeo luôn

Tuấn Anh đánh rơi băng đội trưởng ở trận HAGL 2-0 Thanh Hóa, Văn Toàn tiện nhặt được và đeo luôn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác