thumbnail - Tuần giảm hơn 30 điểm của VN-Index, tín hiệu le lói khi nhà đầu tư cá nhân đã giải ngân mạnh hơn
Minh DucTRan
Hà Nội

Tuần giảm hơn 30 điểm của VN-Index, tín hiệu le lói khi nhà đầu tư cá nhân đã giải ngân mạnh hơn

Biến động chỉ số vẫn chưa thực sự ổn định với nhiều phiên thanh khoản yếu. Dù vậy, tín hiệu le lói đã xuất hiện từ giao dịch của nhà đầu tư cá nhân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác