thumbnail - Túi quà 450 triệu Công ty Việt Á tặng Giám đốc CDC Hậu Giang đang ở đâu?
Gia Loc
Hà Nội

Túi quà 450 triệu Công ty Việt Á tặng Giám đốc CDC Hậu Giang đang ở đâu?

Giám đốc CDC Hậu Giang nói sau khi thấy túi quà chứa 450 triệu đồng của Công ty Việt Á đã báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định, nhưng theo Thanh tra Chính phủ, danh sách nộp lại quà tặng cả nước không có tên tỉnh Hậu Giang.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác