thumbnail - Từng ở hội đồng chấm luận án TS, tôi biết lý do đề tài "dở" vẫn được thông qua
Thu Trang
Hà Nội

Từng ở hội đồng chấm luận án TS, tôi biết lý do đề tài "dở" vẫn được thông qua

GDVN- "Tôi cũng từng ở trong các hội đồng, cũng đã từng thấy xuất hiện những luận án với đề tài, nội dung tương tự, nhưng lại vẫn thông qua, bởi vì có vấn đề “nịnh bợ".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác