thumbnail - Tượng Đức Thánh Trần ở Vũng Tàu không sao chép hình ảnh Quan Vân Trường
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tượng Đức Thánh Trần ở Vũng Tàu không sao chép hình ảnh Quan Vân Trường

TTO - Sở Văn hóa - thể thao Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết xét về tổng thể tượng Đức Thánh Trần đặt ở khu du lịch Hồ Mây, Vũng Tàu không phải là hình ảnh “sao chép Quan Vân Trường”. Chi tiết Đức Thánh Trần chỉ cưỡi voi, cầm kiếm thì đang chờ tham vấn...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác