thumbnail - Tưởng niệm biến cố bi hùng ngày kinh đô thất thủ
Duy Tân
Hà Nội

Tưởng niệm biến cố bi hùng ngày kinh đô thất thủ

Ngày 23/5 Âm lịch hàng năm là ngày cúng âm hồn của người Huế. Việc tổ chức cúng âm hồn liên quan đến sự kiện kinh đô thất thủ năm 1885.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác