thumbnail - Tướng Tô Ân Xô: Nghiên cứu bổ sung nơi sinh trong hộ chiếu mới
Tuấn Anh
Hà Nội

Tướng Tô Ân Xô: Nghiên cứu bổ sung nơi sinh trong hộ chiếu mới

“Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu, để có thể bổ sung nơi sinh trong phần nhân thân của công dân trong hộ chiếu mới”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác