thumbnail - Turbine nổi biến sóng thành điện
Trường Sơn
Hà Nội

Turbine nổi biến sóng thành điện

Sau nhiều năm phát triển và thử nghiệm, máy phát điện nổi của công ty năng lượng bền vững Slow Mill đã sẵn sàng hoạt động trên biển.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác