thumbnail - Tuyển sinh 2022: Điểm chuẩn sẽ không thay đổi nhiều
Quốc Cường
Hà Nội

Tuyển sinh 2022: Điểm chuẩn sẽ không thay đổi nhiều

TTO - Ngoại trừ môn sinh và môn tiếng Anh có đỉnh phổ điểm lệch nhẹ về bên trái, tất cả phổ điểm các môn năm 2022 đều nghiêng mạnh về bên phải như phổ điểm của năm 2020, 2021.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác