thumbnail - Tuyển sinh đại học: Đỗ gần 100% phải chăng do chất lượng giáo dục nâng cao?
Tuấn Anh
Hà Nội

Tuyển sinh đại học: Đỗ gần 100% phải chăng do chất lượng giáo dục nâng cao?

Mặc dù trải qua nhiều lần thay đổi, nhưng tuyển sinh đại học vẫn còn nhiều bất cập, chưa được đặt trong tổng thể đào tạo nguồn nhân lực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác