thumbnail - Tuyển sinh đại học: Khi điều không bình thường trở thành bình thường
Trường Sơn
Hà Nội

Tuyển sinh đại học: Khi điều không bình thường trở thành bình thường

Theo xu hướng của thế giới, tuyển sinh đại học ở nước ta ngày càng đa dạng hóa với hàng chục phương thức xét tuyển. Sự đa dạng này mang tính tích cực, tiến bộ, tạo cơ hội cho học sinh (HS) vào ĐH.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác