thumbnail - Tỷ giá USD/VND: Quá khứ đã bắt kịp hiện tại
Tuấn Anh
Hà Nội

Tỷ giá USD/VND: Quá khứ đã bắt kịp hiện tại

Mức độ tăng tỷ giá USD/VND hơn chục năm trước đã bắt kịp hiện tại để trở về, nhưng bối cảnh và áp lực khác nhau.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác