thumbnail - Tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ tăng
Duy Tân
Hà Nội

Tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ tăng

Tính đến năm 2021, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường đại học là hơn 31%, tăng 6% so với ba năm trước. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác