thumbnail - Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Hà Nội đạt 99,1%
Viễn Đông
Hà Nội

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Hà Nội đạt 99,1%

GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông tin về kết quả công tác xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác