thumbnail - UAV sát thủ cảm tử được Nga và Ukraine sử dụng thế nào trong xung đột 2022
Trường Sơn
Hà Nội

UAV sát thủ cảm tử được Nga và Ukraine sử dụng thế nào trong xung đột 2022

Giống các cuộc chiến gần đây, xung đột Nga - Ukraine có sự tham gia đắc lực của các cỗ máy sát thủ trên không - UAV cảm tử. Tấn công bằng UAV giờ đã trở thành một chiến thuật quan trọng của các bên tham chiến.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác