thumbnail - UBCKNN có động thái đầu tiên nhằm hỗ trợ thị trường ổn định, trấn an tâm lý nhà đầu tư
Lê Vũ Phong
Hà Nội

UBCKNN có động thái đầu tiên nhằm hỗ trợ thị trường ổn định, trấn an tâm lý nhà đầu tư

UBCKNN đã có động thái đầu tiên nhằm hỗ trợ thị trường ổn định, trấn an tâm lý nhà đầu tư khi yêu cầu công bố giao dịch tự doanh của CTCK, đổi cách tính giá thanh toán HĐTL VN30 ngày đáo hạn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác