thumbnail - Ukraine cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga
Thức SG
Hà Nội

Ukraine cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo, ngày 12/5, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tịch thu tài sản của những người Ukraine ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác