thumbnail - Ukraine có thể giành lại Kherson ?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Ukraine có thể giành lại Kherson ?

Ukraine đang chuẩn bị cho việc tái chiếm tỉnh Kherson nhưng kế hoạch này được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác